Do zariadenia zavítal Mikuláš, na ktorého netrpezlivo čakali klienti ale aj zamestnanci. Stretnutinebolo však iba o rozdávaní mikulášskych balíkov. Bolo možnosťou oboznámiť sa s Mikulášskymi tradíciami, legendami, príležitosťou vrátiť sa do detských čias.