2023 Slávnostno – zábavné podujatie pri príležitosti 20. výročia založenia zariadenia v obci Jahodná. Na podujatie prijalo pozvanie 14 sociálnych zariadení aj niekoľko domovov pre seniorov.