Contact

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej
Mlynská ulica 240/75
930 21 Jahodná

ústredňa: 031 559 1137
fax: 031 553 0141
štatutárny zástupca - riaditeľ PhDr. Marian Kósa
telefón: 031 553 0140, mobil: 0903 406 766