Szabadidős tevékenység

A szabdidős tevékenység elsősorban a kulturális, sport- és rekreációs tevékenységekre összpontosít, amelynek célja a lakók képességeinek és készségeinek fejlesztése. A szabadidő aktív kihasználása érdekében az intézményben szakkörök működnek:

  • Papír fantáziák,
  • Színház szakkör,
  • Ügyes kezek,
  • Sportszakkör,
  • Főző- és sütőszakkor.

A rendszeres szakkörök mellett egyéb alkalmi eseményeket is szervezünk az intézményben és azon kívül - kiállítások, versenyek, kirándulások, séták, workshop és hasonlók. (lásd a Fotógalériával kapcsolatos tevékenységeket). E tevékenységek célja a lakók aktív életformájának megteremtése, potenciális lehetőségeik felhasználása és hátrányaik negatív hatásainak kompenzálása.

Az intézmény elsődleges célja, hogy széles körű tevékenységet nyújtson a szociális szolgáltatások kedvezményezettjei számára, melyből saját érdekeik, lehetőségeik és képességeik szerint választhatnak. A nyilvánosság számára szervezünk tevékenységeket. Célunk, hogy pozitívan befolyásoljuk a lakosság hozzáállását a fogyatékkal élők felé, és ezáltal segítsük a társadalomba való beilleszkedésüket.