Jövőkép és célkitűzések

Az otthon célja, hogy folyamatosan növelje a nyújtott szolgáltatások színvonalát, hogy a kedvezményezettek ne nélkülözzék otthonuk melegségét, ha belépnek az intézménybe, és hogy ezt a melegséget megleljék a mi intézményünkben, a pozsonyeperjesi Gyermekek és Felnőttek Szociális Otthonában.

A szociális szolgáltatások nyújtásakor azon lépések feltérképezéséből indulunk ki, melyek hozzájárulnak a szervezet működésének fejlődéséhez és a nyújtott szolgáltatások színvonalának javításához. Az eddigi eredményekre alapozva meghatároztuk a létesítmény jövőképét és stratégiai céljait.

Elképzelésünk közé tartozik a színvonalas és biztonságos élet megteremtése és biztosítása lakóink számára olyan minőségi feltételek megvalósításával, melyek célja a fogyatékossággal élő emberek megóvása a rossz bánásmód minden formájától, az erőszak intoleranciája, az egyéni képességeik és lehetőségeik alapján a lakók társadalmi beilleszkedési feltételeinek megteremtése, az aktív öregedés formájának biztosítása és elősegítése az életszínvonal javítása érdekében.

A létesítmény stratégiai célkitűzései:

 • egy átfogó, rugalmas és korszerű szolgáltatásrendszer létrehozása, figyelembe véve az egyén szükségleteit és a lakók igényeit,
 • a lakók társadalmi életbe való beilleszkedésének elősegítése a szociális szolgáltatások igényeinek megfelelően, életkortól, nemtől, társadalmi státusztól, etnikai hovatartozástól, vallástól, fizikai vagy szellemi fogyatékosságtól illetve politikai vagy ideológiai hovatartozástól függetlenül,
 • színvonalas és professzionális személyzeti politika kialakítása az intézményben, személyre szabott rendszer és munkavállalói felelősségvállalás bevezetése szakmai fejlődésük, munkateljesítményük és önértékelésük tekintetében,
 • a szociális szolgáltatásnyújtások színvonalának növelése a humánerőforráshoz való hozzáférés és a minőségbiztosítási kézikönyv feltételein alapuló átalakítási elemek bevezetésének megvalósítása tekintetében,
 • a létesítmény korszerűsítése és a létesítmény energiahatékonyságának csökkentése.

Az intézmény stratégiája a célok eléréséhez:

 • az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartása, a szociális szolgáltatások kedvezményezettje elsőbbséget élvez a szociális szolgáltatások nyújtásában,
 • a lakók társadalmi életbe való beilleszkedéséhez szükséges feltételek megteremtése,
 • a nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek megvalósítása,
 • a szakmai folyamatok módszertani eljárásainak kidolgozása és bevezetése a gyakorlatba,
 • a trendek tiszteletben tartása,
 • a munkavállalók ellátásának biztosítása, a szakmai fejlődés és a rendszeres továbbképzés megfelelő feltételeinek megteremtése,
 • szakképzési terv kidolgozása és végrehajtása a munkavállalók számára, szakmai fejlődés,
 • interdiszciplináris csapatok kiépítése,
 • motivációs ösztönzők megvalósítása a munkavállalók számára,
 • a létesítmény belső és külső felújítási munkáinak a tervezése és megvalósítása,
 • a szobák belső berendezéseihez szükséges korszerűsítés biztosítása.

Minőségirányítás

A minőségi feltételek megvalósításán belül minőségirányítást alkalmazunk a nyújtott szociális szolgáltatások folyamatos javításának és fejlesztésének eszközeként. Folyamatokba való átalakítással feltételeket teremtünk a minőségi előírások bevezetésére. Megfelelő feltételeket teremtünk a lakók, családtagok, barátok és a nyilvánosság visszajelzéseihez. A cél a rendszer folyamatos fejlesztése irányítás, mérés és értékelés révén. A minőségirányítás célja valamennyi érdekelt fél együttműködésének biztosítása a szervezet hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében.