Apríl je mesiac lesov. Pri tejto príležitosti sme sa vybrali na spoločnú vychádzku za krásami jarnej prírody, ktorá bola spojená s besedou.